Stenbråtenmetoden Øveord 7

kr 96,00kr 796,00

Produktnr: I/A Kategori:

Beskrivelse

DIFTONGER

Heftet for trinn 7 i Lesetrappa inneholder øveord med diftonger, lik diftong og ulik diftong. Leseheftet benyttes på skolen og hjemme for repetisjon av ferdigheter på det aktuelle lesetrinnet. Leseheftet følger progresjonen i Lesetrappas steg mot å utvikle funksjonelle lesestrategier og god leseforståelse. Metoden omfatter seks lesehefter, ett for hvert av trinnene fra 2 til 7, samt tre skrivehefter for trinn 1-2, 3-4 og 5-7.

Stenbråtenmetoden er en helhetlig metodikk for den tidlige leseopplæringen på 1. trinn eller i spesialundervisningen. Metoden er en systematisk tilnærming rettet mot å gi elevene leseflyt og leseforståelse. Metoden er evidensbasert og bygger på et bredt forskningsmateriell hvor effekten av ulike tiltak innen lesing og leseutvikling er undersøkt.

Stenbråtenmetoden dekker leseutviklingen fra en føralfabetisk fase til en automatisert alfabetisk fase. Når elevene behersker ferdighetsmålene i Lesetrappa, vil de ha utviklet automatiserte avkodingsferdigheter, ha funksjonell leseflyt og vil kunne lese tekster med god leseforståelse.I tillegg til lesemateriell som i hovedsak blir benyttet på skolen, jobber elevene i lesehefter og skrivehefter.

Tilleggsinformasjon

Vekt 150,00000000 g
Dimensjoner 23,00000000 × 17,00000000 × 17,00000000 cm
Velg enkelt eks. eller pakke

1 eks. – ISBN 9788275226714, á 10 eks. – ISBN 9788275226837