Vg2-Vg3

Scenetreff – dans vg2-vg3

Scenetreff er en serie med læremidler for dans og drama tilrettelagt i henhold til læreplanene i Kunnskapsløftet. For vg2 og vg3 omfatter serien bøker og digitale læremidler for programfaget Dans i perspektiv med egne komponenter for hovedområdet Dansekomposisjon og koreografi og for Dans estetikk og samfunn

Til serien finnes det også en digital læringsressurs på scenetreff.no. Her dekkes de sceniske fagene fra vg1-vg3. Alle ressursene er knyttet tett sammen med lærebøkene og kunnskapsløftets læreplaner.

Læremidlene dekker læreplanene:

Alle bøkene i scenetreffserien er tilgjengelige for nettbrett som iPad og tablets med Windows 8. For å lese bøkene på nettbrett, trenger du gratisappen Brettboka. Appen kan lastets ned fra Apples App Store og Windows Store.

Med appen, kan du søke i titler, se gjennom et prøveutdrag eller kjøpe bøkene.

       

Velkommen til Scenetreff!

Viser alle 3 resultater

Viser alle 3 resultater